Our Timeline

At the Pier Head Hotel, Spa & Leisure Centre we have been offering a warm welcome to visitors for over 100 years. The hotel’s building dates back to at least the early 1800’s when it was owned by the Palmerston estate. The McHugh family took ownership of Pier Head House in the early 1900’s and since then the business has grown and evolved under their ownership and management.
 
Renovated in 2005, the Pier Head Hotel, Spa & Leisure Centre is now a 3-star hotel complete with 40 ensuite bedrooms, Nimmo’s Bar & Lounge, Quay Bar & Restaurant, Pier Perfection Beauty & Hair Salon, Leisure Centre and Gift Shop.
 
While always a part of local harbour life, the hotel has also welcomed guests from all over the world. In recent years we have hosted some famous visitors to the area. The late musician Leonard Cohen stayed with us during his world tour in 2010 and in 2015 we had the pleasure of welcoming Prince Charles of Wales and Duchess Camilla of Cornwall during their official Royal Visit to Mullaghmore.
2015
Royal Mullaghmore Visit, 2015
2010
Leonard Cohen Mullaghmore Stay, 2010
2007
World Championship Rally, 2007
 
The Pier Head act as rally headquarters for the final stage of the World Championship Rally of Ireland. Sebastian Loeb wins the Rally of Ireland and goes onto win his 4th World Championship title.
2005
Pier Head Hotel, Spa & Leisure Centre Renovation, 2005
1990
Pier Head House, 1990’s – 2005
1950
Muchugh’s Hotel & Tearooms, 1950’s – 1990’s
1930
McHugh’s Hotel & Tearooms, 1930’s – 1950’s
1900
McHugh’s Hotel & Tearooms, 1900’s -1930’s

Liên Hệ

Địa chỉ

Pier Head Hotel
Spa & Leisure Centre
Mullaghmore Harbour,
County Sligo,
Ireland
EIRCODE: F91 AP8H

Điện Thoại

00353 71 9166171

Email

reception@pierheadhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00353 71 9166171

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách