Enjoyable Dining

Mullaghmore Restaurants & Bars
 
At the Pier Head Hotel, Spa & Leisure Centre, we are passionate about our food & drink.
 
Our team of chefs have created superb menus that encompass all that is great about Irish food, including locally sourced Mullaghmore seafood and Grange meats.
 
We are also proud of our great selection of beers and wines that have been especially selected to enhance your experience.
 
Our Quay Bar & Restaurant menu is served daily from 12:30pm. For reservations & functions in the Clashybann Restaurant booking is essential.

Restaurants & Bars

Enjoy the Best Irish Food & Entertainment
 

Quay Bar & Restaurant

 
Bar food menu served daily from 12:30pm & live music on Saturday nights from 11:00pm.
 

Nimmo’s Bar & Lounge

 
Tea, Coffee & snacks served in our relaxing bar & lounge overlooking the harbour.
 

Clashybann Restaurant

 
Our restaurant with a beautiful seascape serving delicious breakfasts every morning.
 

Communions, Confirmations & Celebrations

Mullaghmore Restaurants & Bars
 
The Pier Head Hotel, Spa & Leisure Centre is the ideal place to celebrate your special occasions.
 
We cater for communions, confirmations, christenings, and family gatherings. Enjoy a great meal overlooking the Atlantic ocean & Dartry mountains!
 
Our team will help to make your event really special and our menus are designed to cater for all budgets. We cater for children with a special kiddies menu.
 
Check out our Communion & Confirmation menu below:

Liên Hệ

Địa chỉ

Pier Head Hotel
Spa & Leisure Centre
Mullaghmore Harbour,
County Sligo,
Ireland
EIRCODE: F91 AP8H

Điện Thoại

00353 71 9166171

Email

reception@pierheadhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00353 71 9166171

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách